Porodica

Kako školovati decu kod kuće?

Republika Srbija ima zakon o kućnom školovanju koji roditelji mogu da iskoriste ukoliko ne žele da im se dete školuje u državnim, ateističkim školama koje već godinama unazad ne proizvode sposobne ljude i u kojima se deca susreću sa svim oblicima destrukcije (duvan, alkohol, seks, psovke itd).

Foto: Kućno školovanje u praksi je izuzetno dobro i efikasno / Image by Markus Trier from Pixabay


ŠTA ZAKON KAŽE?

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – Nastava kod kuće

Član 38. – Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da svom detetu omogući sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja kod kuće, uz obezbeđivanje troškova obrazovanja i vaspitanja.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da do kraja nastavne godine pismeno obavesti školu u koju je učenik upisan o nameri da za svoje dete od sledeće školske godine organizuje nastavu kod kuće.

Škola iz stava 2. ovog člana dužna je da organizuje polaganje razrednih ispita iz svih predmeta u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje kod kuće mora da obezbedi ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda dostignuća.

Škola vodi evidenciju o obrazovanju i vaspitanju učenika kod kuće.Bliže uslove za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće, propisuje ministar.

KOJI SU BENEFITI?

– Dete je kod kuće i ne mora da se muči da ustaje, da putuje do škole, da se posebno oblači za školu kako ga deca ne bi zadirkivala da li ima najnovije patike ili ne.

– Nastava je na engleskom od početka tako da dete se priprema da sutradan čita i razume svu najbolju naučnu literaturu (koja je najviše na engleskom jeziku). Uz to odmah zna jedan jezik i komunicira redovno na engleskom.

– Fleksibilnost, dete može da uči i da pohađa školu i kada ste na odmoru, izletu, gde god. Potrebna je samo internet konekcija na par sati.

– Dete neće biti izloženo lošim uticajima druga zanemarene dece. Vaše dete neće morati da se tuče, da proživljava fizičke, verbalne ili seksualne napade koji se redovno dešavaju u osnovnim i srednjim školama. Uz to studije pokazuju da se deca prvi put sa narkoticima i svim destruktivnim sadržajima prvo u školi susreću.

– Imate potpunu kontrolu i izveštaje kad dete uči, šta dete uči i koliko uči. Većina roditelja nema blage veze šta dete pohađa.

– Dete ima više slobode i vremena da se bavi dodatnim stvarima koje ga zanimaju (pevanje, sviranje nekog instrumenta, odlazak u KUD, plivanje itd) gde će se socijalizovati i steći društvo oko stvari koje ga najviše zanimaju.

GDE UPISATI DETE (KOD NAS I U INOSTRANSTVU)?

Dete možete upisati u našu školu gde je moguće da roditelji uče decu (ili da angazuju nekog da ih uči) prema nastavnom planu i programu u državnim školama i sa udžbenicima na srpskom jeziku. Uglavnom se traži zahtev da vam je dete profesionalni sportista ili da ste redovno na putu i van Srbije.

Postoji dosta američkih i internacionalnih online škola koje su priznate u celom svetu, pa i kod nas. Jedna koja provereno radi je Wollsey Hall Oxford. U pitanju je engelska internacionalna škola koja je priznata i u Srbiji.

Uz postoje dve još škole koje su priznate u Srbiji – Home Life Academy i American School (funkcioniše i u Srbiji i Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj). Takođe tu je još jedna škola za koju morate pitati u grupi Teokratski pokret.

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Iz kontakta sa roditeljima koji su upisali decu u Wollsey Hall Oxford, potrebno je uplatiti godinu koja je oko 1000 EUR. Sve se plaća u ratama i postoje popusti ako upišete više dece. Sva nastava je na engleskom tako da roditelj ili staratelj treba da bude 3-4 sata na dan sa detetom dok dete se ne osposobi da samo prati nastavu.

Mesečno se dobijaju zadaci koji se rade i ocenjuju. Literatura se dobija poštom, direktno iz Engleske. Pored te literature dobija se na dnevnom nivou razni sadržaj koji treba da se ištampaju tako da nije loše da imate crno-beli štampač kod kuće.

Sama škola ima puno prakse što je odlično za dete ali i za roditelje ako često putujete ili ste van kuće.

Za detaljnije informacije predlažemo da posetite sajt ove škole i da se povežete sa roditeljima koje to zanima na Facebook grupi Teokratskog pokreta.4 Comments

4 Comments

  1. Славко says:

    Шта је са другим државама у региону – БиХ, Хрватска, Црна Гора…?

  2. Jelena says:

    Postovanje,
    ne mogu pristupiti fb grupi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJČITANIJE

Poželjno kopiranje i uzimanje sadržaja bez dozvole

Za sve informacije pišite nam na

office[at]i1info.net

Copyright © 2015 Flex Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top